شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۴۳

محصولات و خدمات

حکیم مومن تبریزی

مشخصات کلی

حکیم مومن تبریزی

  • مواد اولیه
  • تولید کننده
  • وارد کننده

شرکت داروسازی حکیم مومن تبریزی

کارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی ) تولید کننده انواع گیاههای دارویی تیزن و عرقیجان و پمادهای گیاهی میباشد که تولیدات این کارخانه به دسته های زیر تقسیم میشود
انواع قرصهای گیاهی و داروهای گیاهی
رص اطریفل :میلن و مسهل- به عنوان میلن گرم در یبوستهای رایج -تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص کارویل کاهش دهنده وزن(karvil)تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص ذیابیطس کاهش دهنده قند خون و تری گلیسیرین تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص کومینون برطرف کننده دردهای مفصلی-عضلانی و رماتیسمی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص تروپین دفع کننده سنگهای مجاری ادراری وکلیه تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص فنوویل رفع سوء هاضمه-رفع اسپاسم دستگاه گوارش تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص تراگزاکوم آرام بخش-ضداظطرابوتنظیم کننده خواب تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص نوشدارو رقیق کننده خون و سم زدایی از کبد تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص کوریاندوم رفع یبوست مزمن – اشتها آور تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص اوریگانوم ضد تنگی نفس و برونشیت تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص جنطیانا تقویت عمومی بدن و درمان زود انزالی آقایان تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

انواع تیزن ها ی گیاهی

تیزن معجون :تقویت عمومی بدن – چاق کننده تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن لاغری:برطرف کننده چاقی – ضد نفخ تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن سنگ شکن:برطرف کننده سنگ کلیه – مثانه و مجرای ادراری تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن نوشدار: تقویت کلیه – عفونتهای دستگاه ادراری و سم زدائی کبد تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن دیابت :ضد چربی خون (تری گلیسرید) ضد تصلب شرایین تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
تیزن خونساز :درمان کم خونی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی)
تیزن سعال : ضد برونشیت – سرفه های شدید و تنگی نفس تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن اعصاب :ضد تشنج- بی خوابی-سرگیجه-اظطراب ودلهره تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
تیزن مفاصل :ضد روماتیسم و دردهای استخوان-مفاصل و سیاتیک تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
تیزن سوء هاضمه :ضد اختلالات گوارش و ترشی معده تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی)
تیزن وکاء :درمان نفخ – تنظیم کننده سیستم گوارشی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

انواع پمادها

پماد اکبر ۱ :بهبودی عوارض سوختگی دمل بواسیر (همورئید ) فیستول تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

پماد اکبر ۲ : ضد اسپاسم و برطرف کننده دردهای ناشی از بیماریهای نقرس و آرتروز تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی i )

پماد اقاقیا : درمان ترکهای پوستی نرم کننده مرطوب کننده پوست و ضد لک تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )

انواع شامپو عذرا تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

سه نوه شامپو عذرا برای موهای چرب خشک معمولی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )

ژل مو : تقویت دهند و حالت دهنده تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

انواع قطره ها

قطره اطریفل :میلن و مسهل- به عنوان میلن گرم در یبوستهای رایج -تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره کارویل :کاهش دهنده وزن(karvil)تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره ذیابیطس: کاهش دهنده قند خون و تری گلیسیرین تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره: کومینون برطرف کننده دردهای مفصلی-عضلانی و رماتیسمی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره تروپین :دفع کننده سنگهای مجاری ادراری وکلیه تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره فنوویل: رفع سوء هاضمه-رفع اسپاسم دستگاه گوارش تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص تراگزاکوم آرام بخش-ضداظطرابوتنظیم کننده خواب تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره نوشدارو: رقیق کننده خون و سم زدایی از کبد تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره کوریاندوم :رفع یبوست مزمن – اشتها آور تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره اوریگانوم: ضد تنگی نفس و برونشیت تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره جنطیانا :تقویت عمومی بدن و درمان زود انزالی آقایان تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

کارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی ) تولید کننده انواع گیاههای دارویی تیزن و عرقیجان و پمادهای گیاهی میباشد که تولیدات این کارخانه به دسته های زیر تقسیم میشود

انواع قرصهای گیاهی و داروهای گیاهی

قرص اطریفل :میلن و مسهل- به عنوان میلن گرم در یبوستهای رایج -تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص کارویل کاهش دهنده وزن(karvil)تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص ذیابیطس کاهش دهنده قند خون و تری گلیسیرین تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص کومینون برطرف کننده دردهای مفصلی-عضلانی و رماتیسمی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص تروپین دفع کننده سنگهای مجاری ادراری وکلیه تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص فنوویل رفع سوء هاضمه-رفع اسپاسم دستگاه گوارش تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص تراگزاکوم آرام بخش-ضداظطرابوتنظیم کننده خواب تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص نوشدارو رقیق کننده خون و سم زدایی از کبد تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص کوریاندوم رفع یبوست مزمن – اشتها آور تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص اوریگانوم ضد تنگی نفس و برونشیت تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قرص جنطیانا تقویت عمومی بدن و درمان زود انزالی آقایان تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

انواع تیزن ها ی گیاهی

تیزن معجون :تقویت عمومی بدن – چاق کننده تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن لاغری:برطرف کننده چاقی – ضد نفخ تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن سنگ شکن:برطرف کننده سنگ کلیه – مثانه و مجرای ادراری تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن نوشدار: تقویت کلیه – عفونتهای دستگاه ادراری و سم زدائی کبد تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن دیابت :ضد چربی خون (تری گلیسرید) ضد تصلب شرایین تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
تیزن خونساز :درمان کم خونی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی)
تیزن سعال : ضد برونشیت – سرفه های شدید و تنگی نفس تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
تیزن اعصاب :ضد تشنج- بی خوابی-سرگیجه-اظطراب ودلهره تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
تیزن مفاصل :ضد روماتیسم و دردهای استخوان-مفاصل و سیاتیک تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
تیزن سوء هاضمه :ضد اختلالات گوارش و ترشی معده تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی)
تیزن وکاء :درمان نفخ – تنظیم کننده سیستم گوارشی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

انواع پمادها

پماد اکبر ۱ :بهبودی عوارض سوختگی دمل بواسیر (همورئید ) فیستول تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

پماد اکبر ۲ : ضد اسپاسم و برطرف کننده دردهای ناشی از بیماریهای نقرس و آرتروز تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی i )

پماد اقاقیا : درمان ترکهای پوستی نرم کننده مرطوب کننده پوست و ضد لک تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )

انواع شامپو عذرا تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

سه نوه شامپو عذرا برای موهای چرب خشک معمولی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )

ژل مو : تقویت دهند و حالت دهنده تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

انواع قطره ها

قطره اطریفل :میلن و مسهل- به عنوان میلن گرم در یبوستهای رایج -تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره کارویل :کاهش دهنده وزن(karvil)تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره ذیابیطس: کاهش دهنده قند خون و تری گلیسیرین تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره: کومینون برطرف کننده دردهای مفصلی-عضلانی و رماتیسمی تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره تروپین :دفع کننده سنگهای مجاری ادراری وکلیه تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره فنوویل: رفع سوء هاضمه-رفع اسپاسم دستگاه گوارش تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قرص تراگزاکوم آرام بخش-ضداظطراب وتنظیم کننده خواب تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره نوشدارو: رقیق کننده خون و سم زدایی از کبد تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )
قطره کوریاندوم :رفع یبوست مزمن – اشتها آور تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره اوریگانوم: ضد تنگی نفس و برونشیت تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهی )
قطره جنطیانا :تقویت عمومی بدن و درمان زود انزالی آقایان تولیدکارخانه حکیم مومن تبریزی (داروهای گیاهیi )

زعفرانیه روبه روی کومه طبقه دوم رستوران جاوید

http://hakimmomen.com

بازرگانی و تجارت
  • خاورمیانه
  • ایران